۰۹۱۲۹۷۴۱۷۵۱

مشکلات کارتخوان های سیار و حل آنها(خطاهای رایج)

مشکلات کارتخوان های سیار و حل آنها(خطاهای رایج) استفاده از کارتخوان های سیار امروزه در حال گسترش است و مسایل مربوط به رفع خطا و نگهداری از آن امری ضروری است.

مشکلات کارتخوان های سیار

مشکلات کارتخوان های سیار:

خطای 65

 تعداد درخواست تراکنش بیش از حد مجاز 

خطا مربوط به کارت بانکی است، و دستگاه سالم است. دارنده کارت برای رفع اشکال باید به شعب بانک صادرکننده کارت مراجعه کند.

GPRS S 

مربوط به سیم کارت است،سیمکارت موجود در کارتخوان را درون یک تلفن همراه قرار دهید و با خط دیگری تمـاس بگیرید تا از وصل بودن خط و اعتبـار داشتن سیمکارت مطمئن شـوید.

درصورتی که تماس برقرار نشد مشکل سیمکارت را رفع کنید. ممکن است مشکل از باطری دستگاه باشد، اگر شارژ آن کمتر از 15% است دستگاه را شارژ کنید.

نکته: از قرار دادن سیمکـارت در جایگاه «سیم 1» و «سیم 2» خوداری کنید، آن را وارد قسمت فلـزی سمت چـپ کنید. اگر مشکل از سیمکارت و باطری دستگاه نبود، موضوع را همراه با این اطلاعات به پشتیبانی گزارش دهید.

خطا97

مربوط به راه اندازی دستگاه می باشد.

گزینه F2 را زده،رمز 4 صفر را وارد – گزینـه 2 یعنی « شـروع به کـار» را انتخاب کنید. اگر پیغام «تراکنش بـا موفقیـت انجام شد» به نمـایش درآمد مشکـل برطرف شده است و می توانید مجـددا کارت بکشید.

کاغذ موجود نیست

در چـاپگر را باز کنید و مطمئن شوید رول کاغـذ درون دستگـاه وجود دارد. طرز قرارگـیری صحیح رول کـاغذ درون دستگاه را چک کنید. شیوه صحیح جاگذاری رول کاغذ :مقداری از کاغذ را باز کنید .

حدود 10 سانتی متر ( موقع بستن در نیازی به عـبور دادن کاغذ از قسمت خاصی نیست. مجـددا کارت بکشـید و عملـکرد دستگــاه را بررسی کنید.

تعویض باطری پشتیبان

کلـید ثبـت را انتخاب و تاریـخ روز را وارد کنید. مثلا، سال/ماه/روز به شمـسی: 13950219 . کلید ثبـت را انتخاب و سـاعت را وارد کنید. مثلا، ساعت/دقیقه/ثانیه: 00:20:12، مجـددا کلید ثبت را بزنید.

عدم بوق شماره گیری

خط تلفـن متصل به کارتخوان را به گوشی تلفن بزنید و از یک طرفه نبودن خط اطمینـان حاصل کنید، اگر خط تلفن وصل بود سایر سوکتهـای ورودی تلفن در پشت دستگاه را امتحان کنید.

رمز سرپرست مسدود شده است

این پیغام به هنگام ورود به منوی پذیرنده نمـایش داده میشود ( اگر 3 بار رمز پذیرنده را اشتباه زده باشید) برای رفع مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید.

#کارتخوان سیار s90

#کارتخوان سیار d210

#کارتخوان سیار ارزان قیمت

#کارتخوان سیار پکس

#کارتخوان سیار تحویل فوری