۰۹۱۲۹۷۴۱۷۵۱

آیا تعداد تراکنش در مالیات اثر دارد ؟؟ |خرید کارتخوان بیسیم در تهران|نمایندگی مستقیم فروش

آیا تعداد تراکنش در مالیات اثر دارد ؟؟

مالیات بستن به کارتخوان های بیسیم و ثابت افراد با گسترش خبر محاسبه مالیات،ترجیح دادند  بجای استفاده از کارتخوان وجه نقد دریافت کنند .
دستگاه های کارتخوان باعث  حذف پول فیزیکی در خریدوفروش های روزانه میشود. امروزه کارتخوان ها یکی از ارکان مهم درمعاملات می باشند. انواع کارتخوان ثابت و یا سیار با پذیرش کارت های بانکی، امکان تراکنش های مالی و خدمات پرداخت الکترونیکی را میسر می سازند.

به کارگیری کارتخوانها هم به نفع مشتری و هم به نفع فروشنده است، زیرا همراه داشتن پول به صلاح هیچ یک از طرفین نمی باشد.

خرید کارتخوان بیسیم در تهران

 دریافت مالیات از کارت‌خوان در برخی صنف ها صورت میگیرد

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، و ضرورت بهره مندی برخی از اصناف به‌عنوان اصناف دارای اولویت در طرح مالیاتی، 7 صنف خاص ازجمله رستوران‌ها در اولویت طرح دریافت مالیات از کارت‌خوان‌های بانکی قرارگرفته‌اند ،و این طرح از سال جدید عملیاتی خواهد شد و هم‌اکنون زیرساخت‌های این طرح با همکاری برخی دیگر نهادها در حال آماده‌سازی برای اجرای موفق از سال آینده است.

 مالیات کارت‌خوان‌های بانکی از سال جدید

با همکاری سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات چارچوبی ایجاد می‌شود تا از سال آینده کارت‌خوان‌های بانکی فعال در داخل و خارج کشور مالیات پرداخت کنند. با توجه به نیاز به ساماندهی وضعیت مالیاتی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش تراکنش‌های مشکوک بانکی قرار است سیستم مشخص و نرم‌افزاری برای کارت‌خوان‌های بانکی ایجاد و ارائه شود.

فرار مالیاتی با  دریافت وجوه نقدی

دستگاه کارت‌خوان به شرکت شاپرک و PSP ها ارتباط دارد و سازمان امور مالیاتی متولی آن نیست، اما برخی افراد با دریافت وجوه نقدی و عدم ارائه کارت‌خوان درآمدهای مالیاتی خود را به‌درستی اظهار نمی‌کنند و همین مسئله باعث شده تا فرار مالیاتی و کم اظهاری وجود داشته باشد که هم‌افزایی برای جلوگیری از این موضوع انجام‌شده است.
خرید کارتخوان بیسیم در تهران